Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 - Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động - Cuộc vận động xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng Công nhân"năm 2018. Chào mừng thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018).

Cơ quan, đơn vị văn hóa
Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Bình Định Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 05:26

Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Bình Định Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”  trên địa bàn tỉnh 

 
Thông báo về việc chấm điểm, bình xét đề nghị công nhận mới, công nhận lại danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và khen thưởng năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 05:10

Thông báo về việc chấm điểm, bình xét đề nghị công nhận mới, công nhận lại danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và khen thưởng năm 2016

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 05:31
 
Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 20 Tháng 11 2014 19:45

Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

 
Hướng dẫn Số: 13/HD-LĐLĐ thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 11 Tháng 9 2014 00:29

Hướng dẫn Số: 13/HD-LĐLĐ thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN