Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018! Nhiệt liệt Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần XIII,nhiệm kỳ 2018-2023!

Công văn Số: 34 /LĐLĐ ngày 11/5/2017 của BTV LĐLĐ thành phố V/v báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 20:24

Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

Cập nhật ngày Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 20:29
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN