Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 - Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động - Cuộc vận động xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!Chào mừng thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Bình Định.

Công văn Số: 34 /LĐLĐ ngày 11/5/2017 của BTV LĐLĐ thành phố V/v báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 20:24

Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

Cập nhật ngày Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 20:29
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN