Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 - Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động - Cuộc vận động xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!Chào mừng thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Bình Định.

Nữ công
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 05 Tháng 10 2017 08:58

Hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền Kỳ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

 
Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 25 Tháng 5 2017 23:42

Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về việc sửa đổi, bổ sung công nhận, khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động thành phố Quy Nhơn

 
Mẫu báo cáo số liệu công tác nữ công năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 07 Tháng 10 2016 21:14

Mẫu báo cáo số liệu công tác nữ công năm 2016

Cập nhật ngày Thứ sáu, 07 Tháng 10 2016 21:19
 
Thông báo tổ chức Hội thi “Món ngon cuối tuần” trong CNVCLĐ thành phố Quy Nhơn năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 09 Tháng 6 2016 08:57

Thông báo tổ chức Hội thi “Món ngon cuối tuần” trong CNVCLĐ thành phố Quy Nhơn năm 2016

Cập nhật ngày Thứ năm, 09 Tháng 6 2016 08:59
 
Tóm tắt nội dung, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn và hồ sơ xét công nhận danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” giai đoạn 2013-2018. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 14:38

Tóm tắt nội dung, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn và hồ sơ xét công nhận danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” giai đoạn 2013-2018.

 
Công văn điều chỉnh một số tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” giai đoạn 2013-2018. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 14:34

Công văn điều chỉnh một số tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” giai đoạn 2013-2018.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 24 Tháng 4 2016 21:03
 
Công văn Số: 78 /LĐLĐ ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố V/v cử nữ CNVCLĐ đang mang thai tham gia Chương trình“Đánh thức giác quan của bé” PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 10 Tháng 12 2015 22:23

Công văn Số: 78 /LĐLĐ ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố V/v cử nữ CNVCLĐ đang mang thai tham gia Chương trình“Đánh thức giác quan của bé”

 
Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Nữ CNVCLĐ tài năng - duyên dáng” thành phố Quy Nhơn năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 30 Tháng 7 2015 06:07
Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Nữ công nhân, viên chức, lao động CNVCLĐ tài năng - duyên dáng”
thành phố Quy Nhơn năm 2015

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 30 Tháng 7 2015 06:33
 
Kế hoạch tổ chức và Quy chế Hội thi “Sắc hoa công nhân, viên chức, lao động” năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 05 Tháng 6 2015 16:32

Kế hoạch tổ chức và Quy chế  Hội thi “Sắc hoa công nhân, viên chức, lao động” năm 2015

 
Công văn Số: 20/LĐLĐ ngày 07/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 04:57

Công văn Số: 20/LĐLĐ ngày 07/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ.

 
Công văn Số: 17/LĐLĐ ngày 01/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 04:55

Công văn Số: 17/LĐLĐ ngày 01/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.

 
Công văn Số: 16/LĐLĐ ngày 30/3/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn V/v điều chỉnh một số tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” giai đoạn 2013-2018. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 04:53

Công văn Số: 16/LĐLĐ ngày 30/3/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn V/v điều chỉnh một số tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” giai đoạn 2013-2018.

 
Mẫu số liệu báo cáo CĐCS Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 5 năm ( PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 04:51

Mẫu số liệu báo cáo CĐCS Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010- 2015)

 
Gợi ý thi tìm hiểu Đề án 343 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 04:44

Gợi ý thi tìm hiểu Đề án 343

Cập nhật ngày Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 04:50
 
Chương trình hành động Số: 01/CTr.LĐLĐ về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 05:52

Chương trình hành động Số:  01/CTr.LĐLĐ về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015

 
Chương trình Số: 01/Ctr-LĐLĐ công tác Nữ công năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 05:48

Chương trình Số: 01/Ctr-LĐLĐ công tác Nữ công năm 2014

 
Hướng dẫn Số: 06/HD-LĐLĐ Về việc khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động thành phố Quy Nhơn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 05:45

Hướng dẫn Số: 06/HD-LĐLĐ Về việc khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  trong nữ công nhân, viên chức, lao động thành phố Quy Nhơn

 
Hướng dẫn số: 01/HD-LĐLĐ triển khai phong trào thi đua xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2013 - 2018 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 04:52

Hướng dẫn số: 01/HD-LĐLĐ triển khai phong trào thi đua xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2013 - 2018

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN